HARINI Selangor FT dan Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) telah menjalinkan kerjasama baharu dalam membantu lebih ramai masyarakat agar menyedari dan menerima kehadiran ‘Apa itu Autisme’ dan mewujudkan kesedaran orang awam tentang autisme serta cabaran yang dihadapi oleh individu-individu autistik dan keluarga mereka.