Selamat menyambut Hari Wesak daripada Pengerusi, Ahli-ahli Lembaga Pengarah dan kakitangan AFL.