Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 8 Ogos 2023.