Tindakan undang-undang boleh diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati membuat kesalahan perihal satu kenyataan palsu mengenai gred beras di bawah Seksyen 21 Akta Kawalselia Padi dan Beras [Akta 522] serta boleh dikenakan penalti.

#KPDN #KPKM #KamiBertindak #MalaysiaMadani