Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 19 Ogos 2023.