Hidup dalam kepelbagaian dan kemajmukan merupakan sebuah nikmat. Hakikat ini mengajar kita untuk saling memahami dan bertoleransi dengan setiap perbezaan yang boleh mendatangkan kekuatan di segenap ruang yang dilihat lemah.
 
Budaya yang diamalkan oleh pelbagai kaum menjadi simbol penyatuan dan perpaduan buat rakyat Malaysia. Bahkan, kita boleh menambah ilmu pengetahuan tentang sebab sesuatu budaya diamalkan.