Kerajaan melalui KPDN sentiasa peka mengorak langkah ke arah menjadi Kementerian premier negara sebagai ‘Caring Ministry’. Ia dipandu oleh visinya iaitu ‘Perdagangan Domestik Tunjang Ekonomi Berpendapatan Tinggi’.
 
Dengan misi dan semangat untuk mencapai Malaysia gemilang demi masa hadapan inisiatif-inisiatif akan terus giat dilakukan.
 
Namun sokongan dari masyarakat amat diperlukan bagi merealisasikan impian yang memanfaatkan untuk semua. Mahu dari kemakmuran ekonomi ataupun sosial.