Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 3 September 2023.