Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 4 September 2023.