Beras yang diimport ke dalam negara perlu melalui proses sebelum dibeli oleh pengguna. Dan setiap proses yang berlaku memerlukan kos sebelum selamat dibekalkan.
 
Berbeza seperti beras tempatan, dimana bekalan boleh didapatkan terus daripada pembekal. Semakin sedikit proses yang berlaku, maka harga yang diletakkan juga semakin berpatutan.