Hero Pengguna mempunyai matlamat utama yang sangat penting, iaitu untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha meningkatkan tahap pengetahuan masyarakat mengenai kemahiran kepenggunaan.
 
KPDN berusaha untuk membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai pengguna, cara-cara untuk melindungi diri daripada penipuan, dan bagaimana membuat keputusan yang bijak semasa berurusan dengan produk dan perkhidmatan.