‘Ekonomi MADANI: Memperkasa Rakyat’ adalah sebagai wadah mengangkat semula darjat dan martabat negara ini dan menjadi satu wawasan untuk kita membina Malaysia yang lebih baik untuk kita dan anak-anak kita. Wawasan ini akan dibina berasaskan nilai-nilai MADANI dan memerlukan penggemblengan seisi masyarakat Malaysia untuk merealisasikan visi ini.