Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 13 September 2023.