Berlaku adil dan sentiasa jujur dalam setiap transaksi adalah aspek yang sangat dituntut. Tindakan ini tidak hanya merupakan tanda integriti peniaga, tetapi juga penting untuk menjana keberkatan dalam perniagaan.
 
Keberkatan dalam perniagaan datang dalam pelbagai bentuk, termasuk pertumbuhan jangka panjang, kesetiaan pelanggan, dan peningkatan reputasi. Dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dan keadilan, peniaga mencipta landasan yang kukuh untuk kejayaan jangka panjang mereka.