Kualiti produk tempatan juga setanding antarabangsa! Jadi ianya bukan alasan untuk kita tidak mengutamakan barangan tempatan dalam perbelanjaan. Pembelian anda terhadap barangan tempatan bukan sahaja menyokong usahawan-usahawan, malah anda juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi domestik.
 
Semestinya barangan buatan Malaysia menjadi pilihan. Gunakan kuasa beli kita untuk mengurangkan kebergantungan kepada barangan import seterusnya dapat memacu ke arah masa hadapan yang gemilang.
 
Barang Baik Barang Kita!