MYDIN sentiasa bekerjasama rapat dengan pihak kerajaan dan pembekal bagi memastikan stok minyak masak paket bersubsidi mencukupi di semua cawangan.

Kami yakin pihak Kerajaan juga sedang dalam fasa memuktamadkan mekanisma dan tatakelola yang lebih telus dan saksama untuk semua.

#MYDINMalaysia