Menawarkan harga yang adil adalah menjadi satu tanggungjawab peniaga kepada pengguna. Ini bagi mengelakkan sebarang penindasan sewaktu urusan jual beli. Dengan itu, barulah “Win-Win Situation’ terhasil kepada kedua-dua belah pihak.
Usaha anda menjadi suntikan kepada KPDN untuk memacu sebuah perdagangan yang mampan.