Berikut merupakan muzium-muzium yang dibuka sehingga jam 10 malam setiap hari Sabtu.

#MuziumGaleriMelaka
#WarisanTerasWawasan
#TourismMelaka
#FabulousMelaka
#VisitMelaka2024
#manalagimelakaler
#BijakLaksanaTuahBeraniLaksanaJebat