Peruntukan RM10 juta untuk perkasakan MYCC membantu dalam membanteras agenda monopoli pada urusan perdagangan. Peruntukan ini memainkan peranan penting dalam merasai denyut nadi masyarakat yang dibebani penindasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Amalan mementingkan keuntungan semata-mata perlu diberi perhatian demi manfaat semua.