Khalid Chapri merupakan pemilik kedai Raz Kashmir Crafts telah menetap di Melaka selama 16 tahun. Beliau bersama adiknya Zaffran membuka kedai Raz Kashmir di Melaka dengan menjual barang-barang import dari Kashmir serta barang kemas perhiasan dengan buatan tangan sendiri. 

Soalan yang ditanyakan kepada pemilik kedai, “Apakah faktor utama pembukaan kedai Raz Kashmir di Melaka?”. Beliau berkata Melaka merupakan negeri yang mempunyai sejarah yang hebat serta pemilihan kedai Raz Kashmir di sekitar jalan Tukang Emas disebabkan suasana jalan yang harmoni dan indah dengan pelbagai budaya contohnya ada masjid dan kuil berdekatan.

Mencari cenderamata khas dari Kashmir? Mari kunjungi Raz Kashmir Craft di sekitar jalan Tukang Emas. Salah satu kedai yang menjual produk buatan tangan yang antik dan unik tidak akan dijumpai di kedai lain. Cenderamata dan pilihan hadiah untuk koleksi persendirian boleh dibeli di Razkashmir Crafts antaranya selendang, barang kemas, seluar Ali Baba, jaket, beg, karpet, teko, mangkuk serta pakaian tradisional hasil tangan pemilik kedai ini sendiri.

Alamat: No.12 Jalan Tukang Emas, 75200 Melaka

Waktu operasi: 10:00am-7:00pm

Hubungi: 014-6304127

Khalid Chapri is the owner of the Raz Kashmir Crafts store and has lived in Melaka for 16 years. He and his younger brother Zaffran opened the Raz Kashmir store in Malacca selling imported goods from Kashmir as well as handmade jewelry.

The question that was asked to the shop owner was, “What is the main factor in opening a Raz Kashmir shop in Malacca?”. He said Melaka is a state with a great history and the selection of the Raz Kashmir store around Tukang Emas street is due to the harmony and beautiful street with various cultures, for example, there are mosques and temples nearby.

Looking for a special souvenir from Kashmir? Let’s visit Raz Kashmir Craft around Jalan Tukang Emas. It of a kind of shop that sells antique and unique handmade products you won’t find anywhere else. Souvenirs and a selection of gifts for private collections can be purchased at Razkashmir Crafts, including scarves, jewelry, Ali Baba pants, jackets, bags, rugs, teapots, bowls and traditional clothing handmade by the shop owner himself.

Address: No.12 Jalan Tukang Emas, 75200 Malacca

Operating hours: 10:00am-7:00pm

Contact: 014-6304127